CRM Crowdsourcing

Håller just nu på med ett ”mini-CRM” projekt med ett enda fokus; KEEP IT SIMPLE. Väldigt intressant att se vad crowdsourcing kan göra för CRM masterdata. När inte bara sälj äger CRM, utan alla på företaget har användare, bidrar till att utveckla och underhålla data. Lägg där till incitamentsmodeller för sälj-opportunities så blir det ett sjuhelvetes drag i systemet!

I den bästa av världar får man kunderna att underhålla sin egen information, men dit är det kanske fortfarande en bit.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.