Chef, en menlös roll?

Före industrialismen var ALLA egna företagare. Man var smed, skräddare, lantbrukare mm. Sedan kom industrialismen och gjorde oss till passiva arbetstagare. I och med industrialismen uppfanns också chefen. Någon som var högre utbildad än de korkade arbetarna som inte visste vad som var bäst eller vad de skulle göra.

I moderna kunskapsföretag agerar chefer inte sällan som sina industriella föregångare. Åtminstone innerst inne. Detta trots att de sällan per automatik kan säga att de vet bäst. Utbildningsnivån är oftast homogen i kunskapsföretag. Så även hos den som är chef. Den som är chef är ofta äldre vilket inte är en merit i en extremt snabbrörlig ekonomi.

Den som eventuellt är chef och läser detta, tänker ”jag är ju ledare, inte chef”. För just dig är det säkert så, men jag struntar i det. För det finns ett inneboende tolkningsföreträde i rollen som chef eller ledare och i en rätt sammansatt organisation är det inte alltid av godo.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.