Kanske har jag fel om Facebook!

Jag har i flera år predikat mantrat om integritet och ”privacy” på Internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Jag har personligen svårt för allt för privat beteende i dessa sammanhang. Jag tror fortfarande att Facebook kan skapa ensamhet och dålig eftersmak.

MEN betydelsen av integritet skiljer sig sannolikt väsentligt mellan de som tillhör en yngre generation och mig själv. Jag har förmodligen en helt enkelt annan syn på det privata. Påbörjade en ny bok i helgen som heter ”Public parts”, som hyllar öppenheten och delningen av det privata. Författaren är till och med en smula raljant över integritetsivrande gamlingar, vilket är underhållande.

Jag borde egentligen inte lägga någon värdering i hur mycket man väljar att dela med sig, men jag vidhåller att Facebook regiserar många människors liv idag. Jag skall läsa klart boken, möjligen får jag en större förståelse för den personliga öppenheten, men jag har svårt att se mig själv där. Men kanske det visar sig att jag är bakåtsträvande, rädd och instängd. Men det tror jag inte…..

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.