Våga stå för något!

Det mest tråkiga företagen (personerna också för den delen) är de som försöker vara till för alla. Dom tenderar att bli slätstrukna och retar kanske ingen, men älskas sällan av någon.

Läste om en musikklubb i Los Angeles där det var förbjudet att tala under konserterna. Man hade gått så långt att man bad banden sluta spela om någon talade. ”Vill man tala under konserten finns hundratals andra bra klubbar”.

Klubben har vuxit och blivit en av de största. Allt genom att våga stå för något.

Som individer vinner vi sällan något på att vara inställsamma, inte stå för vår åsikt. Jag har skrivit om konsultintegritet tidigare och när man köper en rådgivare vill man ju att denne skall stå för något. Gör han eller hon inte det så bidrar man till att konservera kundens existerande situation utan förändring.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.