Vad är en bra relation?

En sak är säker och det är att min fru och jag sannolikt inte har samma definition av en bra relation….  För mig är 2 och 4 viktigast, för henne är 1 och 3 viktigast 🙂 

Oavsett det, eller kanske just därför, läste jag en spännande text från 1973. Ja, 1973. The strength of weak ties.

Jag fullständigt älskar sociologi-perspektivet när det handlar om CRM och Customer experience.

Han (författaren) beskriver fyra huvudkomponenter i en relation

  1. Tid: hur mycket tid man spenderar tillsammans
  2. Intensitet: känslomässig intensitet och känsla av närhet
  3. Förtroende: Intimitet och ömsesidigt förtroende
  4. Ömsesidighet: mängden av osjälviska tjänster

Slutsats
Hur mycket möter du dina kunder inom följande?

  1. Tid: hur mycket tid man spenderar du på att förstå din kund? Hur mycket tid tillbringar du med din kund?
  2. Intensitet: på vilket sätt interagerar du med dina kunder, samt hur ärligt? Är det bara ett kund/leverantörsförhållande?
  3. Förtroende: har du förtroende hos dina kunder? Har du integritet?
  4. Ömsesidighet: vinner ni båda på er relation? Visar ni varandra respekt?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *