Sociala medier är en fluga!

Överallt talas det om sociala medier. På radio, tv, tidningar, konsultbolag och inte minst företag. Själva ordet är en fluga! Vi måste förstå att sociala medier bara är ”nya” kanaler för det sociala företaget.

Det sociala företaget bekymrar sig inte om vem på företaget som äger sociala medier, lika lite som man funderar på vem som äger telefonen. Det sociala företaget funderar inte på vem som skall använda sociala medier, för det skall alla som vill.

Här uppstår inte sällan ett problem. När det ”icke sociala” företaget vill använda sociala medier. Då blir det ofta en spam-kanal. En kanal för att skryta om sin egen förträfflighet. Hur social är en sådan person?

Vad präglar det sociala företaget. Här är några exempel enligt min mening:

  • Äkthet och uppriktighet på allvar
  • Lyssnande. Man lyssnar mer än man talar och är uppriktigt intresserad av vad intressenterna har att säga.
  • – Man för samtalet där kunderna vill föra samtalet. Vill man föra samtalet på Facebook, för man samtalet på Facebook. För man det på Twitter så för man det på Twitter.
  • – Det präglas av personlighet. Vi är människor, inte varumärken, robotar eller ens anställda. Vi utvecklar våra personligheter och visar dom i alla interaktioner.
  • – Man delar och man uppmuntrar delning av information och kunskap.

Det talas mycket om regler och strategier för sociala medier. Har man transformerat företaget till ett enterprise 2.0 räcker det att ha samma strategi som det underbara Zappos. Den består av två ord BE SMART.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.