Kunder är inte på Internet för att marknadsföras mot

Pröva att gå in på vilket företags hemsida som helst. Titta på ”Om” eller ”Våra tjänster” så kan du ofelbart se att det bygger på en intern organisationsstruktur. Vi har så fullt upp med oss själva, våra egna bolag, att vi glömmer vem/vad vi är till för.

Våra kunder ser inte våra silos! En kund är TOTALT ointresserad av vår förträffliga företagsstruktur. Interagerar en kund med oss är det för att han eller hon vill ha svar på en fråga, INTE för att marknadsföras mot.

Vi måste kommunicera innebörd för kunden. INTE våra fantastiska egenskaper. Klarar vi inte av att kommunicera innebörd skall vi brinna i företagshelvetet. Vi har inget berättigande.

Så pröva att konsumera ditt eget företag. Gå in på hemsidan, fundera på om den bygger på era interna strukturer.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Kunder är inte på Internet för att marknadsföras mot

Leave a Reply

Your email address will not be published.