Framtidens IT projekt

Jag undrar hur vi kommer att se tillbaka på 90-talet och början av 2000-talet när det gäller IT projekt. Så många katastrofala projekt som gått hundratals procent över budget och ändå blivit fiaskon.  Jag har själv varit i några sådana projekt. Inte minst i SAP relaterade.

Läste om Levi’s KATASTROF när man skulle implementera SAP. Vet att Bang & Olufesen inte kunde leverera ut varor på veckor i samma typ av projekt. Jag var delvis en del av implementationen av SAP på försäkringskassan……  Finns en alldeles utmärkt artikel i senaste numret av HBR som borde läsas av alla oss ”i branschen”.

Från monolit till komponenter
Jag är den första att erkänna att jag varit förespråkare av stora lösningar. När verksamheten velat ha special-applikaitoner har min IT hjärna skrikit NEJ. Vi kör en stor SAP lösning som hanterar helheten. Just för att jag är så bränd från integrationsfrågor.

Men även en grinig, konservativ, medelålders konsult kan ändra sig! Och jag har ändrat mig för att dagens tekniska infrastruktur medger helt andra integrationsmöjligheter.

Jag tycker att man skall bygga hela sin IT lösning runt ett kunddatalager. Kunddatalagret är basen i hela företagets verksamhet. Lägg där till en bra integrationsplattform. Sedan kan göra små, effektiva implementationsprojekt som löser hela eller delar av en process. Det kräver dock att man har bra koll på sina processer. Men så tror jag att framtidens IT projekt kommer att se ut. Åtminstone borde se ut.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Framtidens IT projekt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *