Skit i allt utom detta!

Om man av någon outgrundlig anledning bara väljer att göra ett initiativ avseende kundupplevelse i höst så borde det vara integration. Inte en cool app. Inte en sexig MMS avisering. Inte ens en mobil web. Jag tror på att integrera front office!

Jag gissar att många sitter i följande situation:

– Ett moget (kanske övermoget) ERP

– En analyslösning som är någorlunda bra. Ett data warehouse, lite Qlikview eller motsvarande. Det är dock inte anpassat till modern realtidsanalys.

– En marknadsavdelning som fortfarande fokuserar på push-baserad kommunikation och i bästa fall lite web.

– Webben är 1.0 och har ganska begränsad möjlighet till kunddialog

– Ett ärendehanteringssystem som antingen finns i CRM systemet eller är fristående. Det är i alla fall inte speciellt integrerat med andra delar.

– Man har babianångest för sociala medier och vet inte riktigt vad som sägs och hur man skall agera på det.

Stämmer ovanstående?

Skit samma, men skall man fokusera på EN sak så är det att integrera verktygen för kundkommunikation. Oavsett om bolaget är stort eller litet. Integrera, integrera, integrera. Skit i change management, förstudier, om belackarna är många, IT säger att det är omöjligt. Bara gör det. Skänk sedan eventuellt en tanke till gamle gubben Gilbert när  frukterna skördas av en effektivare, billigare och mer professionell kund- och marknadskommunikation.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Skit i allt utom detta!

Leave a Reply

Your email address will not be published.