Hur skapar man en innovativ företagskultur?

Att skapa en företagskultur som präglas av mod och innovation är en förutsättning för framgång. Stora företag har skapat konkurrensfördelar genom storlek och i viss mån ”operational efficiency”. Något som inte längre är en garant för framgång. Läste att Nokia, som förlorade sin marknadsposition, inte gjorde det genom att konkurrenterna hade bättre produkter. Man förlorade marknadsandelar till ett innovativt ekosystem.

Hur skapar man en innovativ företagskultur?
Jag tror att det stavas frihet. Läste att företaget Netflix odlar en företagskultur som innebär att alla förväntas göra det som behövs. Man mäter inte arbetstid. Man mäter inte semester. Man skapar en miljö där alla förväntas tänka fritt och ta ansvar.

Man har vidare skapat 9 önskade ”beteendeord”

–          Omdöme

–          Kommunikation

–          Genomslag

–          Nyfikenhet

–          Innovation

–          Mod

–          Passion

–          Osjälviskhet

–          Ärlighet

Ganska trevliga ord om jag får säga det själv.

Jag kanske har fel men jag tror att ovanstående ord inte är de mest anpassade för våra stora bolagsjättar. Dom har en utmaning där! Framtiden tillhör de snabba, modiga och pragmatiska företagen som kan vara fria i tanken.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Hur skapar man en innovativ företagskultur?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *