En miljard smartphones

Det finns fortfarande ett fönster att utnyttja mobilitet för interaktion med kunder! Men tiden är knapp. 2007 var 87% av mobilanvändarna off line. 2011 är 80% av mobilanvändarna online! Läste någon undersökning där man förväntar att det finns 1 miljard smartphone användare om 3-5 år! En miljard. EN MILJARD!

Vi orkar inte svara på kundundersökningar via telefon, vi orkar inte svara på mail från säljare i vår dator, MEN telefonen finns alltid där när vi har tråkigt. Har sagt tidigare att det är nutidens cigg! I rädslan av att se ensam eller oengagerad ut fingrar man alltid på telefonen och här finns en fantastisk marknads-opportunity. Vi kan få kunder att svara på frågor, göra saker som de aldrig skulle göra via en annan kanal. Tänk kreativt ur ditt företags perspektiv. Gör det snabbt, för snart kommer nyhetens behag vara delvis över tror jag.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

4 thoughts on “En miljard smartphones

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *