3 råd om affärsinnovation

Vi verkar i en tid då konstant utveckling och innovation är ett grundfundament i varje företag som vill fortleva. Hela industrier ställs på ända och affärsmodeller blir värdelösa över en natt. Energibranschen som jag verkar mycket i är en bransch som kommer att genomgå stor förändring. Men det gäller många fler branscher.

Min syn på kraven på innovation är

Behövs någon utifrån
Väldigt få företag har förmågan att själva arbeta med business innovation. Man klarar helt enkelt inte att lyfta blicken tillräckligt mycket. Man betraktar sig konstant isolerad i sin egen bransch. Det blir ingen innovation av det!! Merrill Lynch inspirerades av dagligvaruhandeln när man gjorde en strategi för att möta småspararnas behov av banktjänster. Innovation uppstår nästan aldrig längre inom den egna traditionella affärsmodellen.  

Intern förståelse
När George Fisher, som gjort underverk på Motorola, tog över som CEO på Kodak insåg han att man var långt framme på kamerateknik. De hade en totalt underutvecklad kognitiv perception och hävdade unisont att man var ett filmföretag, inte ett kameraföretag. När det gäller modig innovation är Kodak sannolikt inget undantag. Det uppstår gärna ett extremt passivt eller aktivt motstånd i organisationen för förändringen.

Meningslösa konsultinsatser
Smarta företag tar in konsulthjälp utifrån. Både för att nå riktig innovation och för att genomföra förändringen. Problemet är att det är väldigt få konsulter och konsultbolag som klarar det. Jag tror faktiskt inte ens att dom finns i de traditionella konsultjättarna. Tror faktiskt att det finns en helt ny konsultnisch här!   Risken är att den uniforma konsultmaffian bygger sina analyser och sin innovation på de av Handels sedan årtionden utlärda modellerna. Det gör att alla likt förbannat springer åt samma håll.

Som alltid tror jag att man måste vara modig i överkant. Skapa det oväntade på riktigt!

Detta inlägg är delvis inspirerat av en artikel i HBR.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

4 thoughts on “3 råd om affärsinnovation

  1. Bra inlägg. Jag håller med om utmaningarna med att vars innovatör i sin organisation. Det gäller såväl mentala som organisatoriska låsningar. Jag förvånas ofta över att det är sällan som någon av mina kunder frågar hur andra branscher hanterar det problem som vi diskuterar. Jag är övertygad om att det finns en stor potential att hitta ny infallsvinklar från andra branscher. Och eftersom man inte är konkurrenter finns det oftast en stor öppenhet. Att ta in externa konsultet kan vara en katalysator men det löser sällan organisatoriska låsningar som missriktade incitamentsystem, rädsla för kannibalisering och förändringsobenägenhet. Här måste ledningen ställa sig bakom frikopplade skunkworks som får uppdraget att konkurrera ut den egna verksamheten innan konkurrenterna gör det.

Leave a Reply

Your email address will not be published.