2 orsaker till att samarbete inte funkar!

Börjar sakta förbereda mig för en spännande, intensiv och utmanande arbetshöst. Mitt mentala tema är spännande och gränsöverskridande samarbeten. Det är i dessa samarbeten nya värden uppstår. MEN trots att jag skrivit till leda om collaboration/samarbete är det svårt i stora organisationer.

1. Man sätter samman spännande grupper med kreativa, starka individer av olika karaktär. Dynamik uppstår, diskussion, idéer och allt som kan ta ett bolag framåt och bryta ny mark. Problemet är att det sällan är någon som vågar vara chef och till slut bryta diskussionen och fatta ett beslut utifrån vad som kommit fram. Alla lämnar mötet och tycker att det var en spännande diskussion, men inga beslut…..

2. Så man sätter samman en grupp med chefter med olika bakgrund, funktioner etc. Då visar det sig istället att alla har sin egna politiska agenda och agerar som skallerormar i relation till varandra. Ingen släpper garden, ingen tänker utanför den box som inte existerar.

Men jag ger inte upp. Hösten skall bli full av gränsöverskridande samarbeten!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *