Möjligheter för staden!

Jag har skrivit en del om möjligheterna för städer att vara konkurrenskraftiga. Sömniga småstäder har ofattbara möjligheter att positionera sig då de flesta agerar mellanmjölk.

Brukar lyssna på Chris Gondek’s podcast och senast handlade det om Sentient city. Man talade om de mobila arbetstagarna och stadens möjligheter att möta detta behov. Vi blir allt fler som är i stort sett 100% mobila i vårt arbete. Är det inte rätt så industriellt att gå till ett kontor? Tänk en stad som erbjuder sköna platser för människor att mötas, arbeta, ta intryck. Uppkopplingar, spännande möten mm.

Detta kommer självklart att öka i framtiden och tanken känns rätt så spännande. Nu är man förpassad till ett sunkigt café eller i bästa fall en chic hotellobby.

Jag tror att innovativa stadsplanerare har outtömliga möjligheter att anpassa en stad för en konkurrenskraftig framtid. En fin cocktail av mobilitet, smart grid, el-bilar skulle jag gärna verka och leva i!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.