Konsumera ditt eget företag!

Dagens konsumenter är extremt krävande. Dvs vi alla! Vi ställer enorma krav på varumärken, företag, produkter och tjänster. Vi berättar för allt och alla om dåliga produkter och tjänster.

Men när vi är på jobbet så slutar vi agera som konsumenter och agerar, tänker och resonerar istället som anställda. Vart tog kraven vägen? Vart tog förmågan att betrakta sin egen verksamhet med samma måttstock vägen? Istället ägnar man sig åt att försvara sitt eget företag med en omåttlig protektionism.

Pröva att mäta ditt eget företag med samma måttstock som andra. Det är ett bra sätt att vitalisera den egna verksamheten.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Konsumera ditt eget företag!

Leave a Reply

Your email address will not be published.