Är du i takt med tiden?

Jag har kommit på mig själv att ofta skriva hurtfriska tillrop om vilken underbar tid vi lever i. Men jag kan inte hålla det inom mig, det måste ut!

Det är därför jag med sorg jag ser så många som är fångar i det förflutna. Möjligheten att istället agera arkitekt för framtiden är större än någonsin i mänsklighetens historia! Som aldrig tidigare har vi som enskilda individer tillgång till information, produktion, yttrande, etableringsmöjligheter mm. Generös informations- och kunskapsdelning vinner över esoterisk arrogans, godhet vinner över grisighet, passion vinner över åldersbarriärer.

I en tid då alla varor och tjänster är ”commodity” vinner kreativitet och mänsklighet över konservativ professionalism. När jobbet har blivit ens personlighet är individen kreativt död. Att vara sitt jobb är varken klädsamt, intressant eller roligt.

Framgång följer passion inte tvärt om.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.