Sex råd om segmentering

Korrekt särskrivning. Sex råd, inte sexråd. Pervo!

Dessutom är det jag som behöver de sistnämnda, inte ge dom! Men vad är det som gör att så många bolag är så dåliga på segmentering? För mig är segmentering basen i all marknadskommunikation. Vi har dessutom haft datorstöd för segmenteringen i minst 30 år!

Bra segmentering är dessutom lättplockad frukt! Varför inte bestämma sig för att Maj är segmenterings månad. Gör ett krafttag och belöningen kommer nästan direkt. Här följer några segmenterings kriterier

1 Demografisk data
Har du segmenterat dina kunder är det sannolikt på den här nivån. Namn, adress, lite status. Här finns det möjligheter att snabbt göra det komplett. Varför inte köpa en tvätt, analysera vilken information som är viktig etc.

2 Produkt-data
Denna finns säkert i ERP-systemet och är ganska ofta förbisedd. Vad har man köpt? När? Ihop med vad? En bra källa i kombination med demografisk data att jobba med mer- och korsförsäljning.  När du fått ordning på demografisk data, börja jobba med produktdata.

3 Beteende-data
Nu börjar det bli svårare. Alla som har bra (OCH uppdaterade) CRM system har ett hav att ösa ur. Klagar man mycket? Hur rör man sig på webben? Hur stor del sker online VS offline. Förstå hur just den kunden beter sig.  Tala med din business intelligence avdelning!

4 Hänvisnings-data
Betygssätts dina produkter, testas dom av slutanvändare, görs det någon tumme upp? Hur viktig är just den här kunden? Berättar h*n för andra?

5 Geografisk-data
Snacka om lättrörliga segment. Men det kommer att öka! Gå in på exempelvis Foursquare och fundera på om det kan fungera i din organisation. Och please, fokusera inte på detta före det att du har koll på din demografiska data 😉

6 Förutsägande-data
Är du här har du kommit långt! Denna data visar vad dina kunder kommer att göra i framtiden! Väldigt osäker information, men lyckas man är det ett oerhört kraftfullt sätt att överträffa kundernas förväntningar.

Good luck!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.