Psykografisk segmentering, ”Jag är en människa!”

”Jag är en människa!” skrek John Merrick i filmen Elefantmannen. Jag må ha många likheter med elefantmannen, men en av dom är definitivt viljan av att behandlas som människa! Man kan ganska tydligt se vilka företag som är fast i den traditionella synen på kunder. Samma gamla syn på segmentering via demografi. Enligt den är jag en trött medelålders gubbe, gift, två barn, någorlunda inkomst. Visserligen sant, men jag är faktiskt mer mångfacetterad än så. Hoppas jag…

Utmaningarna för en duktig marknadsstrateg är större än demografiska fakta. Det handlar om att kunna utläsa en persona. Eller rättare sagt flera persona.

Det handlar om att utnyttja psykografi, kunna lagra och hantera lättrörlig data. Vi måste antingen flytta marknad och IT närmare varandra alternativt måste marknadsfunktionen söka andra vägar för segmenteringsstöd för att kunna träffa rätt i kommunikationen. Jag är en människa!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Psykografisk segmentering, ”Jag är en människa!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.