Lättplockad frukt

Dom uppdragsgivare jag jobbar med stannar sällan på sin post i mer än 5 år. Min bild är att det finns två olika ”skolor” bland dessa. Den ena som säger att dom vill jobba långsiktigt med stora strategiska penndrag, beskära äppelträdet ner till roten. Problemet är att trädet sällan hinner bära frukt till dess att nästa ledare är på plats. HAN planterar antingen ett nytt träd eller beskär det ännu hårdare. Allt för att göra sitt eget stora  personliga avtryck i trädgården!

Den andra skolan är mer operativ i leveransen. HON vill omgående skapa ett reellt värde. Hon klipper bort några sjuka grenar, och skördar sedan lite lättplockad frukt. Paradoxen är att den sistnämnda är modigare och dessutom mer krävande än den förstnämnda. Så även om min kompetens och konsultintegritet vill beskära trädet och “göra det riktigt från grunden”, handlar det om att leverera ett affärsmässigt värde. Det gör man sällan genom att klippa ner trädet totalt eller rycka upp skiten med rötterna. Allt kortare affärscykler gör att det oftast inte är värt att göra den totala ”make overn”.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *