Finns ”Gå in i väggen”?

Jag har, till mångas stora irritation, haft dubier inför begreppet ”gå in i väggen”. Det är tydligen oerhört provocerande att ifrågasätta detta ”tillstånd”. Men hur kommer det sig att det sällan är de mest ”pressade” individerna som smittas av denna ”sjukdom”? Hur kommer det sig att denna ”sjukdom” radikalt gått ner i samband med de nya sjukskrivningsreglerna?

Hur kom det sig att Bill Clinton inte gick in i väggen när han hade ett krig att utkämpa, förklara en avsugning i ovala rummet samt ett skenande budgetunderskott? För mig hade det varit en fullgod anledning at gå in i väggen.

Jag har två, högst ovetenskapliga, teorier.
1. Det är ALDRIG pressen från jobbet som orsakar detta tillstånd. Det är ALLTID självbilden. Bilden av sig själv att inte ha kontroll, bilden av maktlösheten att kunna påverka sin situation. En gnagande rädsla av att inte räcka till.

2. Det är självuppfyllande. När man känner sig trött, frustrerad, pressad från alla håll och känner att det blir för mycket. Då kommer yrsel, panik, illamående och en känsla av hopplöshet. Det är helt naturligt! Det handlar om hur vi förhåller oss till det. Vi googlar och ser att vi har alla ”gå in i väggen symptom” och vips är vi där. Nietzsche’s ordspråk om att ”det som inte dödar, härdar…” är ett oerhört politiskt inkorrekt citat idag. Dock inte för mig. För att jag tror att det är precis så det är. Varje gång vi likt Orfeus tagit oss upp från ”döds-träsket” kommer vi att förbättra relationen till oss själva.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.