3 orsaker varför Social CRM är slutet för IT

Äger IT ansvaret för CRM i er organisation? Tillhör du IT, så släpp det genast, tillhör du marknad så ta ägarskapet. Nu! Inte i morgon, idag. Det kommer i och för sig ske med automatik, men ju tidigare det sker desto bättre.
Jag har tidigare skrivit om transformeringen från traditionell CRM till Social CRM, men det kräver också att man agerar om man sitter i en struktur av traditionell CRM. Dvs att IT har stort inflytande över strategin och det operativa arbetet. Det är slut. Punkt.

Dagens CRM strategier har ganska lite med databaser, fält och behörigheter att göra. Här följer tre saker som präglar dagens CRM:

Sociologi
Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse. Speciell vikt lägger sociologin vid att försöka förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter; grupprelationer och -processer; social skiktning och sociala systemprocesser, samt vilka kulturella strukturer och processer som präglar moderna samhällen.

Etnologi
Etnologi är vetenskapen om hur individer och sociala grupper i samhället fungerar, förändras och utvecklas samt hur olika kulturmönster skapas. Etnologin förklarar människan som en kulturell varelse och försöker därefter förklara dess beteenden.

Antropologi
Antropologin försöker ge en förståelse av sammanhang mellan de olika sidorna av den mänskliga tillvaron och hennes natur eller en avsaknad av en sådan egentlig natur. Centralt inom antropologin står studiet av kulturen (socialantropologi). Stor vikt läggs inom antropologin vid att människan i alla samhällen skapar symboler för att kommunicera med andra eller för att beskriva, tolka och förstå sig själv och sin omvärld.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “3 orsaker varför Social CRM är slutet för IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *