Kundupplevelse, ett I-landsproblem?

Det finns så mycket spännande tillväxtmarknader, men vi har så svårt att se dom! Afrika är definitivt en av dem. Vad är kundupplevelse för en tillväxtmarknad? Läste (ögnade igenom) boken Why Africa is poor, och vi gör INTE en tjänst genom vårt bistånd och koloniala förhållningssätt. Vi gör en tjänst genom att respektera en ny marknad på deras villkor. Vi har varken processer eller tillverkning så medger att göra affärer med människor som lever på en dollar om dagen.

Små jordbrukare köper inte gödsel, trots att man vet dess fördelar. För gödsel levereras endast i stora säckar, som man inte har råd med. Kundupplevelse är att kunna köpa gödsel i små säckar, för att sedan kunna köpa större. Det är ett annat mindset!

Vi ser branschförskjutningar där mobiloperatörerna agerar banker via kontantkort, för vad vi upplever som småsummor. Vi ser helt nya logistikvägar, med helt nya individer som distributörer. Jag tror att det är en missbedömning att inte se, satsa på, anpassa sig till dessa emerging markets!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *