Konsulter slösar med konsultköparens tid!

Det flesta stora företag använder sig av konsulter i större eller mindre omfattning. Jag tror, av naturliga skäl, att det är bra att få in lite nytt blod under en begränsad tid. Men efter att ha sett många företag och många konsulter (mig själv inräknad ibland) kan det stundom motarbeta sitt syfte.

I de fall det motarbetar sitt syfte och inte avlastar eller tillför, så beror det oftast på en sak. Konsulten eller konsultföretaget lever i en informationsålder och inte i en kommunikationsålder.

Förr kunde det vara svårt att ta fram information. Det är det inte idag. Trots det lever många konsultbolag på att överleverera information. All denna information måste sedan processas av konsultköparen, vilket i sin tur lätt blir en ”time-killer”.

Duktiga konsulter idag, levererar visdom, klokhet och insikt, samt har förmåga att kommunicera den. Det sparar tid för konsultköpare. Ändlösa rapporter som beskriver nuläget eller gigantiska ekonomiska bakgrundsfakta kan säkert fylla sin funktion i vissa lägen, men jag tror att det man söker är någon som kan hitta vägar exekvera på informationen. Då får man ett positivt business case!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.