Internationella hycklardagen (kvinnodagen)

Jag har tidigare skrivit om min syn på kvinnor i näringslivet. Att det framför allt handlar om att bryta ett manligt tolkningsföreträde i synen på hur man agerar på ett företag (och i livet). Det finns fortfarande män med en sunkig kvinnosyn. Framför allt gentemot unga kvinnor. Det finns några få företag där kvinnor fortfarande får lägre lön för samma arbete. Allt detta förkastligt såklart!

Men det finns åtminstone tre orsaker till att jag har svårt för debatten som uppstår en dag som denna. En sak är att framtiden tillhör kvinnor, inte män. Hela samhällsklimatet premierar, åtminstone min syn, på kvinnliga egenskaper. Samarbete framför tävlan, dialog framför konfrontation, intellektuellt arbete framför hårt slit. Jag skulle kunna hålla på i evigheter. Unga pojkar som stannar kvar på bruksorter utan att utbilda sig blir loosers. Det resulterar i att kvinnor kommer att ta merparten av kvalificerade jobb. Något vi ser redan idag inom exempelvis läkaryrket.

En annan orsak är fundamentalistiska feministers tröstlösa bortförklaringar av hundratusentals år av evolution. Vi kommer alltid att kunna lägga en politiskt korrekt fernissa på genusfrågor, men nedärvda egenskaper går inte att bortse ifrån. Hur vi väljer våra partners, hur vi agerar sexuellt. Läste exempelvis om att porrindustrins/mäns “fascination” över oskulder, bottnar i en nedärvd rädsla av att inte vara säker på att man är pappa till barnet.

Den tredje och kanske främsta orsaken till att jag känner vämjelse till delar av den Svenska feminismen är det pissnödiga förhållningssättet till reella kvinnofrågor. Att unga Svenska flickor med Somaliskt ursprung åker på ”semester” till Somalia för att bli omskurna vågar man inte ta i. Diskussionen om hur vissa unga invandrarflickor blir förtryckta av en klanliknande släkt talar man inte ens om. Hur tvångsgifte med så unga flickor som tio år, finns i stora delar av Europa är inte på agendan. Då är det så mycket lättare att tala om en kvinnlig vaktmästare i Alingsås som fått 100 kronor lägre lön än sin manliga kollega.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.