Facket och avskrädet till medlemmar

Lyssnade lite på radion i bilen idag. Det visade sig att jag hade fått in P4 och en lokal diskussion rörande en omplacering av nattpersonalen på ett äldreboende. Efter flera år av konflikter bland nattpersonalen bestämde kommunen sig för att omplacera hela gruppen. Jag fick lyssna till hur dåligt hon och hennes kollegor mådde. Merparten hade dessutom blivit sjukskrivna av den stress som uppstått i diskussionen om omplacering till dagtid eller annat äldreboende. Facket ”rasade”, inte helt otippat. STOPP, STOPP, STOPP, antagonismen hade pågått i flera år. Man hade varit osams bland personalen i flera år, trots försök till medling. Jag är så trött på denna kverulanta mentalitet!

Fackföreningarna (och socialdemokratin) talar om rättigheten till ett jobb. Rättigheten till ett jobb??? Hade facket förnyat sig en smula hade man coachat sina medlemmar till att vara anställningsbar. Strävat efter en mentalitet att åtminstone vara anställningsbar. Det är inte speciellt länge sedan industrialismen uppkom då vi blev löntagare och anställda. I stort sett all tid före 1900-talet vara alla “egna företagare” i någon form. Oavsett om det var ett litet jordbruk, skomakarverkstad eller smed.

På oerhört kort tid har merparten av befolkningen lagt sig i händerna på andra för sitt värv, väl och ve. Precis som 70-talets gymnastiklektion förväntas vi bli valda av någon.Förtroendevalda fackföreningsindivider åker tåg fram och tillbaka på meningslösa kurser. Firandes att slippa vara på jobbet via en vetebulle i första klass. Allt för att sedan påtvinga sina medlemmar ännu mer meningslösa kurser. Kurser som bara förstärker utbytbarheten, då en kurs beskriver HUR man gör något. Inte varför. Att utbilda, utveckla, tänka nytt är otänkbart. Det skulle göra att medlemmarna var en del av förändring, tänka nytt, ifrågasätta.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Facket och avskrädet till medlemmar

Leave a Reply

Your email address will not be published.