Lär dig från mina misslyckanden!

Misslyckandet
Jag har arbetat som konsult hos en kund, till och från sedan 2002. Uppdraget har nästan alltid varit kring CRM och hur detta skall införas hos kunden. Jag har missionerat samma mantra hela tiden:

  • En datakälla för kunddata
  • Bryt den organisatoriska silomentaliteten
  • CRM handlar inte om säljstöd
  • Betrakta verksamheten utifrån och in

Trots alla år, förstudier och missionerande har jag inte lyckats uppnå det jag är övertygad om, måste göras. Något jag ser som ett personligt misslyckande.

Analys
Det finns säkert många orsaker till att jag inte lyckats med mina intentioner, men jag läste just en intressant artikel Zakary Tormala, som är professor på Stanford.  Han har gjort en undersökning av vad som influerar människor. Han hävdar att den tvärsäkra experten influerar mindre än den inte lika tvärsäkra experten. Vid omdömen av exempelvis restauranger var villigheten att pröva restaurangen större i de fall experten sa att den var bra, men samtidigt var lite osäker. Jämfört med det tvärsäkra omdömet. Raka motsatsen var det då ”icke-experter” skrev ett omdöme. Samma slutsats har han kommit till inom flera områden.

Lesson learned
Jag är lika tvärsäker idag som då. Lite revansch har jag fått och det finns tillfällen jag varit sekunder från att tänka vad var det jag sa. Gud förbjude! Men kanske jag skulle varit mer nyanserad i min approach. Kanske glömde jag att känna in min uppdragsgivare. Det är ändå dom som skall hantera risker, pengar, change management etc.

Kanske det ligger något i Zakary’s analys. Det kanske finns ett värde i att förmedla en större grad av osäkerhet i slutsatser och analyser. Oavsett om du är “expert”, CEO eller någon som förväntas ha tolkningsföreträde, kan det finnas en orsak att inte vara tvärsäker. Eller också försöker jag bara greppa ett halmstrå.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Lär dig från mina misslyckanden!

Leave a Reply

Your email address will not be published.