Jag tycker om min fru, men hon tycker inte om mig!

Vad är en relation? När uppstår den? När avslutas den? Läste en artikel av en snubbe som heter Graham Hinde på ämnet om CRM är omöjligt för vissa branscher.

När du första gången mötte en eventuell partner, uppstod er relation då? Eller uppstod relationen efter en viss tid, när ni lärt känna varandra? Skulle du uppleva det som positivt att få brev och glada inviter från din förra pojk- eller flickvän? Hur funkar det om du älskar din partner men hon avskyr dig (rubriken: som det är i mitt fall dagen efter varje ”kalas”), är det en relation?  Den sistnämnda gäller för rätt så många branscher. Vissa elbolag, telecombolag eller kabeltv-leverantörer. Du kan hitta mycket näring till kundupplevelse i en relation.

Är R:et i CRM rätt väg alla gånger? Jag tror att vissa, kanske alla, branscher skall nyansera sina CRM-ambitioner. Vara försiktiga med viljan till R:et i relationen. En relation bygger på respekt och respekt förtjänar man. Att krampaktigt försöka ha en relation till någon som inte vill ha den blir bara tragiskt och patetiskt.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.