Affärsutveckla kundupplevelsen!

Jag har min ”tag” på min blogg som säger ”You don’t sell content, you sell experience”.  Något som jag tror är ett faktum för all business idag.  Men när företag affärsutvecklar gör man oftast det ur ett produktions- eller i bästa fall ett försäljningsperspektiv. Vill man göra transformeringen från en säljare av produkter och tjänster, till en experience provider så måste man affärsutveckla mot det. Kanske utveckla och förändra hela affärsmodellen. Business model innovation. Eller kanske till och med industry model innovation! Innovation måste vara mer än läpparnas bekännelse!

Jag håller på och ”upphandlar” en ny bil och bilförsäljaren ville veta om jag var intresserad av Golf, jakt, segling samt något annat jag inte kommer ihåg. Detta för att bli inbjuden på diverse aktiviteter. Det känns sååååå 80-tal… (men nasal homosexuell röst). Med riktig affärsutveckling kunde man skapa profiler och persona typer som man kunde integrera med bilupplevelsen.  Jag kanske är intresserad av obskyra house-klubbar och skulle kunna få dom ballaste presenterade via min GPS. Man kanske skulle kunna få personligt anpassad information via bilens kommunikationssystem. Kanske ett samarbete med Amex platinum och deras concierge-service med access från bilen. Det blir den säljbara upplevelsen, inte ett tråkigt transportmedel. Upplevelse är allt!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *