4 sätt att åstadkomma innovation

Det talas så mycket om innovation av affärsmodellen. Innovation av hela industrimodeller. Inte minst jag ältar det till leda. Frågan är bara hur man gör och hur man åstadkommer det. Några tips från min sida är:

1. Titta åt andra hållet! När alla springer åt ett och samma håll, stanna upp och räds inte att komma på efterkälken. Du kommer ändå aldrig att hinna ifatt. Titta åt andra hållet, titta åt sidan, titta uppåt. Där finns förändringen. I det oväntade!

2. Anställ unga människor. Anställ människor med erfarenhet från andra branscher. Anställ människor med en överkapacitet i höger hjärnhalva.

 

3. Utveckla din intuition! Tänk framåt på riktigt. Vilka problem kommer människor vilja ha löst om några år? Titta i andra branscher. Jobbar du med hörapparater kanske du skall ge dig in i mobilbranschen! Du kan vara säker på att bandbredden kommer att öka, mikroprocessorerna blir mindre, lagringskapacitet kommer att bli billigare.

4. Tänk dematerialisering, tänk dematerialisering, tänk dematerialisering, tänk dematerialisering, tänk dematerialisering, tänk dematerialisering. Tangentbord kommer att försvinna, PC kommer att försvinna, bildskärmar kommer att försvinna.  Väldigt mycket kommer att försvinna i den form det är i nu.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “4 sätt att åstadkomma innovation

Leave a Reply

Your email address will not be published.