Kundupplevelse i sociala medier

Oftast när det uppstår en ”ny” företeelse finns det några kämpar som står på barriärerna och vilket alltid är väldigt roligt. Idag ser vi eldsjälar för sociala medier på företagen, som insisterar på värdet av corporate Facebook, Twitter och Flickr. Det är inte sällan det yngre gardet som ser värdet av det. Och värde finns det! Men när unga människor brinner för något uppstår ofta ett lätt tunnelseende.

Det är då mina vänner som den flintskallige gubben dyker upp med några besserwisser kommentarer som delvis kväser engagemanget:

Lyft blicken från det privata
Finns alltid en risk att man betraktar företagets ambitioner med sociala medier på samma sätt som sina privata. Undvik det.

Undvik pyttipanna
Är företaget stort finns det ofta en eldsjäl på varje avdelning. Varje avdelning vill sedan ha sin Facebook, sin Twitter kanal och till slut sitter företaget med ett sammelsurium av initiativ som spretar åt alla håll.

Sätt det i sammanhang
Glöm inte eller rättare sagt GLÖM INTE att initiativet runt sociala medier MÅSTE spegla den kundupplevelse som företaget vill förmedla i stort.

Integrera
Tänk på att det är ytterligare en kanal som helst skall integreras i den övriga tekniska arkitekturen. CRM, self service etc.

Så lätt var det att ta död på den ungdomliga entusiasmen!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

5 thoughts on “Kundupplevelse i sociala medier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *