CSR är en egotripp

I en artikel i Internetworld står det att läsa om begreppet CSR. Något jag aldrig varit speciellt förtjust i. När det var som mest tal om etiska fonder, var jag sugen på att starta en oetisk fond. En fond som investerar i vapen, tobak, porr och annat smått och gott.  Hade jag gjort slag i saken hade jag sannolikt varit en rik man till skillnad mot ett val av etiskt dito. Men det är en annan historia.

Vad man kan fundera på är vem som bestämmer hur CSR-pengarna skall fördelas. Skall aktieägarnas pengar delas ut till något godtyckligt ändamål. Hade mina pengar gått till el-allergiker, en homeopat-skola eller något okontrollerat experimentellt kommunistiskt bistånd skulle jag gå bärsärk. Men det är MIN åsikt, någon annan har en annan åsikt om vart biståndet skall gå. Där uppstår dilemmat.

Den som läser Michael Porter’s eminenta artikel i senaste HBR får inte bara en annan bild av CSR och utan av kapitalismen som helhet. Han skriver att företagandet och kapitalismen som vi ser den idag börjar bli omodern. Att maximera vinster, många gånger på bekostnad av en våldtagen miljö och andra negativa faktorer är enligt Porter på väg bort. Som jag tolkar honom blir samhällsansvaret en del av affärsmodellen. Det finns så mycket affärsmöjligheter i det som gynnar samhället och miljön i sig, att inte CSR behövs som begrepp.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “CSR är en egotripp

  1. Bäste broder,
    Många stora företag som var tidiga med att använda CSR går nu över till att prata mer om Sustainability. Sustainability är mer konkreta frågor kopplade till människan, miljö och ekonomi (People, Planet, Profit). I en undersöking hos 500 ledare i globala företag visar att de flesta tror att CSR/Sustainability kommer tillhöra kärnverksamheten inom fem år. Företag som inte kommer arbeta med sustainability och redovisa sitt resultat kommer bli ifrågasatta och tappa marknadsvärde.
    Genom att göra gå från CSR till Sustainability-fokus skapas en tydligare och mer konkret bild som hjälper till att skapa framtidens samhälle. Ett samhälle som är positivt för människan, miljön och ekonomiska utvecklingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *