5 saker som inte skall ägas av IT

  1. Enterprise feedback management
  2. Social media monitoring
  3. Internet selfservice
  4. Master data management
  5. CRM

Enterprise feedback management
Detta är en viktig funktion hos alla företag. Att vara kanaloberoende mottagande av marknadsinformation är basen för all kundorientering. Din IT-avdelning kommer att vara begränsande i hur denna information tas emot och delas. Detta måste du göra själv och vara kravställande på IT.

Social media monitoring
Detta är en marknadsfunktion. Punkt! Hur nyanserad IT-avdelning ni än har så måste denna funktion ägas och underhållas av en marknadsfunktion. Att snabbt kunna anpassa lyssnande och framför allt hitta processer för att respondera och exekvera på informationen kan bara ägas av marknad.

Self service
Ytterligare ett område där IT har en tendens att betrakta processer inifrån och ut istället för från kundens perspektiv. Sätt någon duktig tjej från kundtjänst som ansvarig. Hon kommer att förstå!

Master data management
Detta är ett område där det är ett regelrätt självmord att försöka ta det från IT. Strukturerad kunddata kan dom! Vilket faktiskt är väldigt sant. Men du har ett jätteansvar att nyansera bilden av kunddata. Den är inte lika lätt att strukturera längre. Den är framför allt mer om vilka som spelar golf eller inte.

CRM
CRM kommer aldrig, aldrig att vara IT. Aldrig,

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “5 saker som inte skall ägas av IT

Leave a Reply

Your email address will not be published.