Föder framgång lycka?

Jag tror tyvärr att den inställningen lätt blir en förbannelse som kan förfölja en. Min medelmåttiga karaktär tillåter mig inte att fullt ut svara på frågan. Men det hindrar mig dock inte att filosofera runt den.

Lyckan av framgång i skolan föder nästa strävan av lycka, nämligen framgången att få ett bra jobb. När man fått ett bra jobb ligger lyckan i att vara framgångsrik på jobbet. När man är framgångsrik på jobbet, förväntar man sig att lyckan ligger i att ens barn är duktiga i skolan. Och så snurrar hjulen på. Jag vet inte om det är något större fel i det, men att ständigt söka lyckan i eventuell framgång är ett lönlöst spel tror jag.

Läste lite om detta på hbr.org och man har funnit att lycka uppstår med en positiv inställning till livet. Inget nytt jag vet! Men forskning visar att positiva människor överpresterar i jämförelse med negativa människor.

Jag tror att en viktig väg mot lycka är att sluta vara offer! Att våga säga till sig själv att vi har 100% kontroll och ansvar över vårt liv. Att våga släppa taget om att någon annan alltid finns där för oss. Det gör att vi på ett helt annat sätt kan utveckla våra sociala relationer, utveckla vår självkänsla.

Tänk på att du bara är en sammansättning av atomer som inom en viss tid kommer att upplösas till något helt annat. Så slösa inte bort den tiden med att vara negativ. En bonus är ju att du dessutom överpresterar!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *