Sälj inte via sociala medier!

Vill du göra dina kunder riktigt sura skall du använda sociala medier som ytterligare en kanal för att ”kränga” varor och tjänster.

Vill du inte göra dem sura skall du tala med dem, inte till dem.  Med tanke på att förtroendet för företag är fruktansvärt lågt, kan man eventuellt bygga lite trust via denna kanal genom att vara transparent, uppriktig, ärlig och någorlunda personlig. Management guidelines i att försöka styra personalen som interagerar är mest av ondo!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Sälj inte via sociala medier!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *