Vi är alla i upplevelseindustrin!

Vad vi än säljer, produkter eller tjänster, så är det inte kärn-varan vi säljer. Ju förr vi förstår det, desto snabbare kan vi anpassa oss till tiden vi lever och verkar i. Kunderna köper en upplevelse oavsett om det är en vara eller tjänst. Upplevelsen kan vara i form av en livsstil, statement eller vad som helst. Det vittnar om vilken vikt arbetet med varumärket har. Det vittnar även om hur viktigt det är att organisationens alla delar förstår detta. Att man slutar att fokusera på kärnprodukten och slutar att enbart kommunicera produktattribut. Vi måste också skapa upplevelser värda att tala om!

Man går inte in i en apple-store för att köpa en mp3-spelare, telefon eller bärbar dator.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.