NEJ-Avdelningens bistra framtid

Jag har varit konsult i 15 år och merparten av dessa i relation till IT. Och är kanske delvis medskyldig. MEN IT-avdelningarna är helt låsta i gamla strukturer. Den är på många företag en enda stor NEJ-avdelning. Talade med en kollega om detta häromdagen och hans förklaring är IT’s rädsla att behöva förvalta något dom inte själva valt. Ganska rimligt det medger jag. Men dessa rigida processer rimmar dåligt med företagens krav på snabbhet, innovaitonskultur. Om en medarbetare skriver en app för helpdesk som han/hon skulle komma till IT med skulle det bli ett stort fucking NO!

Med hela cloudstrukturen kommer inte inte behöva att förvalta något. SaaS kanske inte ens definieras som IT. Jag har skrivit om IT avdelningens annalkande död men jag tror att det kommer fortare än vi tror. Åtminstone för den formen vi ser idag.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.