Därför är du en sopa på jobbet!

Vi vet alla hur viktigt humankapitalet är för dagens företag. Slaget står till stora delar om vem som kan attrahera och hantera den mest talangfulla personalen. Det läskiga är att det finns så lite talangfull personal och jag har funderat lite på varför.

Många spenderar sin tid på högskolor och universitet genom att ifrågasätta, tänka, utmana. Man läser massor och tar till sig ny och beprövad information. Sedan kommer man ut i näringslivet full av ambitioner och idéer. Sedan börjar resan utför. Jag vet extremt få personer som upprätthåller sin nyfikenhet och jobbrelaterade kunskapstörst. Man konsumerar det lättillgängliga, icke utmanande. Man surfar Aftonbladet eller Facebook. Man läser Cosmopolitan eller Slitz istället för HBR. Man bloggar om sina katter, twittrar om sina barn. Passivt konsumerar man freakshows från Ullared eller Paradise hotel. Helt okay, men det kommer sällan att utmana dig att tänka i nya banor eller göra dig bättre på jobbet. Istället vilar man på gamla kunskaper, gamla kontakter och gamla sanningar. Det enda som fortfarande räddar mångas miserabla arbetsinsats är LAS.

Hade Steve Jobs exempelvis förlitat sig på sina akademiska studier hade det varit självmord att integrera sin försäljningssuccé iPod i iPhone. Idiotisk kanibalism skulle Porter och Kotler sannolikt säga. Men med en förståelse för ständig förnyelse har man tagit företaget till helt nya höjder.

Ganska tidigt i karriären börjar allt för många försvara det som varit istället för att vara nyfiken på det som är eller kommer.  Något som rimmar extremt dåligt med talangfulla medarbetare.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.