Bygga varumärke

Vi vet alla att valen är fler än någonsin. Jag har skrivit om att världen lider av en överleverans och det gäller nog nästan det mesta. Många stressas över alla val och jag tror till viss del att vi har en falsk bild över hur sociala medier har hjälpt oss i våra val. Informationen är enorm och rädslan att välja fel är stor. Ängsliga män som skall köpa teknikprodukter diskuterar för och nackdelar på molekylnivå i diverse forum.

Ett bra byggt varumärke står fortfarande över mycket av ovanstående. Det fungerar som en genväg i beslutsfattandet. Det som det däremot inte finns någon genväg för är sättet att bygga varumärke. Det handlar om att agera utifrån de varumärkeslöften man förmedlar. Ingen bryr sig om vad du säger, dom bryr sig om vad du gör!  

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *