5 friendly reminders om kundupplevelse!

Mina reminders är nog ingen nyhet för någon, men jag tänker ändå vara din skorpsmula i sängen, ditt kliande myggbett.

Har du byggt ett koncept av din kärnverksamhet ännu? Du vet att det inte räcker med en bra produkt eller tjänst så fundera på om det finns luckor i konceptet du byggt runt varan eller tjänsten!

  1. Varumärkeslöftet, är det tydligt uttalat och kommunicerat? Stödjer ditt erbjudande löftet?
  2. Servicekulturen, är den skapad och byggd kring ditt erbjudande?
  3. Lyssnandet. Har du en plattform för att lyssna på all den information marknaden förser dig med dagligen?
  4. Innovationskulturen, finns den? Finns det mod, ifrågasätter du och utvecklar affärsmodellen kontinuerligt?
  5. Paketeringen  av ovanstående till en mot marknaden tydligt erbjudande?

Om inte sätt igång idag vettja!!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.