Var rädd om människor på Internet!

I den Internet-tid vi lever i har vi som individer en väldigt stor makt. Många utnyttjar den makten, inte sällan i affekt. Kundservice fyller en viktig funktion för att kyla ner ilskan hos de kunderna som är mest upprörda, arga eller besvikna. Ett oerhört viktigt jobb som vi inte riktigt kan mäta konsekvenserna av. Svårt att mäta icke-händelser. Mycket av ilskan vi ser mot företag, och ibland även individer, är inte sällan sprunget ur en personlig vrede och en vilja att vilja straffa. Vi lever också i en tid då vi bara kan ha kontroll över den traditionella varumärkesbyggande kommunikationen, men kan omöjligt ha kontroll över den konsumentgenererade dito. Vår varumärkesbyggande kommunikation placerar våra värderingar i medvetande på målgruppen och kan precis som kundservice kan minska risken för osanna rykten etc.

zbxc

För några hundra år sedan kunde exempelvis otrohet straffas med att man fick bära en skylt runt halsen i den lilla byn man bodde. Straff utfärdade av en ”lynchmobb”. Ett sätt att officiellt skämma ut individen.  Under denna tid stannade man ofta i sin by hela livet och ”ryktet” var därmed förstört för individen livet ut. Med bloggar och sociala media möjliggörs denna sedvänja att vilja ”skämma ut” företag, organisationer och individer för deras tillkortakommanden.  Med Internet är det på samma sätt som i den lilla byn. Ryktet varar för evigt.

Som företag kan vi bara kommunicera ärligt och uppriktigt. Vi kan som företag bara agera ansvarsfullt och med omdöme. Ibland gör företag fel och det är viktigt att veta att det finns en lynchmobb där ute som kanske utan eftertanke och med begränsad källkritik får ett oproportionerligt stort utrymme. Det får dock aldrig hindra oss från att vara modiga och innovativa! Vilket kan vara en risk.

Vi måste vara extremt försiktiga med hur vi hänger ut personer på Internet! Vi måste tänka på att vi har olika sociala värderingar, olika smak, normer och framför allt ett ansvar att inte missbruka den makt och frihet Internet har gett oss! Vad som är poesi för någon är vulgärt för en annan.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

3 thoughts on “Var rädd om människor på Internet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.