Därför vantrivs du på jobbet!

Varför tycker så många människor att det är så tråkigt på sitt jobb? Människor som är extroverta, spännande, kreativa, modiga förvandlas till sura, bittra gubbar och kärringar när de är på jobbet. Det verkar som den stora aptiten på livet försvinner när man går in på kontoret.

Jag tror att en stor orsak är att dessa människor lämnar en allt för stor del av sig själva hemma. Man spelar en förväntad roll på arbetsplatsen. En roll som sällan gagnar företaget och definitivt inte sig själv. De flesta företag som spirar av kreativitet, hunger och framåtanda består av en pyttipanna av individer med sin egen personlighet.

Det raljeras lite om företag som Accenture i konsultbranschen. En armada av robotar i svarta kostymer. Jag tror att detta raljerande till största del är ett uttryck för utanförskap och avundsjuka hos mindre etablerade konsultbolag. MEN jag tror också att de företag som skapat en allt för uniform företagskultur är mindre anpassade efter dagens krav. Att angripa problem och utmaningar efter en mall från Handelshögskolan eller interna policies är inte alltid den rätta vägen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.