2 frågor som avgör din karriär och egenskaper som är nödvändiga!

Vi är många som tycker att vårt värv är betydelsefullt och vi är i det närmaste oersättliga. Åren går och vi kanske inte riktigt ser de förändringar som sker i vår omgivning.

 Två enkla frågor att ställa sig är:
1 Kan mitt jobb göras billigare någon annanstans?
2 Kan mitt jobb göras snabbare med hjälp av en dator?

För bara 10 år sedan hade jag extremt välbetalda kollegor som arbetade som programmerare. Dom hade i det närmsta rockstjärnestatus. Idag är deras löner halverade om de fortfarande inte görs i Indien eller Ryssland för en tiondel av kostnaden. Alltså på precis samma sätt som när maskiner och robotar ersatte industriarbetare.

Jag tror även att vi kommer att se detta inom yrkeskategorier vi inte riktigt trodde var möjligt. Högstatusyrken som advokater och läkare kommer att påverkas i hög grad framöver tror jag. Vi ser redan idag möjlighet att ladda ner juridiska dokument för en liten, om ens någon, summa på nätet. En stor del av läkaryrket bygger på analyser gjorda av maskiner och väldigt lite diagnoser ställs av känsliga fingrar.

 

Skolan har lärt oss färdigheter som kan göras av maskiner. Den andra delen av skolan är anpassad efter ett kunskapssamhälle. Det vill säga det våra arbetslösa programmerarvänner har lärt sig.

Framtiden tillhör höger hjärnhalva!
Att förstå sammanhang blir vår personliga konkurrenskraft framöver. Den typiskt manliga, binära analytiska förhållningssättet är inte längre en efterfrågad egenskap. Denna egenskap kan antingen utföras av maskiner eller lätt outsourcas.

Det stora intresset för design är ett bra exempel på överflödet av produkter och tjänster gör att vi inte längre köper produkter efter egenskapsattribut. Vi köper det efter mycket mer subtila egenskaper som ALDRIG kan laddas med hjälp av vänster hjärnhalva.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.