Hur behandlar du säljare och leverantörer?

Det finns en tradition att behandla leverantörer och säljare som trash. Inköpare, CIO:er och andra som sitter i ”maktpositionen” att inhandla varor och tjänster lapar i sig av den personliga sötman denna makt ger till deras ego. Makten att inte returnera  säljarnas samtal, makten av att låta leverantörerna krypa, betala luncher mm mm. Du känner sannolikt igen dig. TVI! TVI, TVI, TVI!! Att ha den mentaliteten är vidrigt!

Min roll är inte att vara säljare, men jag hör tonen i både blogginlägg och på företagen. Man har en idé om customer experience och om hur fantastiskt man skall göra det för sina kunder, men när det gäller leverantörer och vissa andra intressenter förvandlas man till Mr Hyde helt plötsligt. För att kunna ge en riktig customer experience måste företaget ha en ärlig respekt för människor oavsett funktion. Annars är vi bara tillbaka till begreppet kundvård. Det märks så tydligt att man inte bygger sin företagskultur på  (enligt mig) sunda värderingar.

Företag som Zappos har gjort det till en konst att arbeta med sina leverantörer mot ett gemensamt mål. Man har insett att relationen med leverantörerna är en framgångsfaktor. Man är till och med affärsmässigt transparent i relationerna. Släpp den gamla sysnen på leverantörer. Sluta använd din maktposition för att stärka din dåliga självkänsla!  

Epilog
Jag såg en film en gång där det satt en dvärg på en bar. Han blev behandlad med ganska dålig respekt.  Rätt som det var kom det in en hund. Dvärgen sparkade hänsynslöst ut hunden och fick ett självbelåtet leende över sina läppar.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Hur behandlar du säljare och leverantörer?

Leave a Reply

Your email address will not be published.