Hämnd, trust och sociala medier!

I ett experiment sitter två personer som aldrig träffat varandra i två olika rum. Om han skickar 20 dollar till den andra kan det fördubblas, behåller han pengarna får han behålla tio dollar. Skickar han över det fördubblas pengarna. Ofta skickar man de 20 dollarna med förtroende att mottagaren skickar tillbaka hälften. Detta experiment har gjorts flera gånger för att visa på ”trust” och människans godhet.  För en tid sedan förändrade man experimentet och mottagaren behöll pengarna, men lade till möjligheten att straffa den som behöll pengarna genom att betala så att personen blev av med det han ”stulit”. Villigheten att betala var gigantisk. Vi har ett inneboende behov av hämnd på den som svikit vårt förtroende.

Idag var min mamma och jag på begravning. Kransen hon beställt var inte alls vad hon efterfrågat. Hon påtalar detta och när hon betalar märker hon att dom glömt ta betalt för handbuketterna. Hon är normalt en rättskaffens kvinna, men säger inget! Hennes hämnd för sviket förtroende!

Hela det ekonomiska systemet bygger på ”trust”, förtroende och i de fall vi blir besvikna ligger hämnden som en naturlig och inbyggd del i oss.

Däri ligger hela diskussionen kring vår förmåga att utnyttja sociala mediers makt att hämnas. Ängsliga företag jobbar hårt för att veta hur vi skall hantera denna ”hämnd” istället för att fokusera på att sluta svika förtroenden.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *