3 saker att lära av din kropp!

När du vaknar en sommardag och drar upp rullgardinerna och solen strålar in, måste du kisa med ögonen några sekunder till dess att kroppen anpassat sig till den nya miljön. På några sekunder har din fantastiska kropp tagit hänsyn till den nya miljön och gjort dig duglig, handlingskraftig för den nya situationen.

Du kan slumra i timmar  till fåglarnas sång i hängmattan. Inte ens måsars skrattande påverkar ditt lugn. Ett barnskrik i fjärran får dock en helt annan effekt. Hörseln har skickat en signal till hjärnan att något inte är som det skall vara. Du blir allert för det avvikande.

Du njuter av en Vodka Tonic en hel kväll utan att registrera den minsta doft, helt plötsligt känner lukten av gasol. Fara, något att beakta. Något att agera på.

I våra arbeten har olika individer olika förmåga att utveckla sinnen för att känna tendenser, strömningar och avvikelser. Min erfarenhet är att merparten är döva, synskadade individer med outvecklat luktsinne. Jag tror att vi måste prägla organisationerna att ha förmågan att snabbt anpassa sig till nya miljöver. Inte bara fly till mörkret till mörkret, tryggheten när ljusförhållandena ändrar sig. Tror också att vi måste ha förmågan att känna dofterna, hörla ljudet av trender och tendenser för att sedan agera på dom. Lär av din fantastiska kropp!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *