Våga vägra möten!

Hur kommer det sig att det går inflation i möten på vissa företag? I några av de större bolagen jag varit konsult på verkar hela affärsidén vara möten. Det enda dessa möten gör är att diskutera hur långt de som faktiskt gör något har kommit med sina uppgifter! Ju mer läktarbeteende man har som individ desto mer uppskattar man att gå på möten!

Jag har tidigare skrivit om hur skolan förstör barn genom att ha som grundidé att det värsta man kan göra är fel. Vad gör det med innovationskraften, nyfikenheten och prövandet? Lite åt samma håll är det på företagsmöten. Alla sitter med sin agenda, sin personliga positioneringsstrategi och väldigt sällan präglas möten av samarbete och innovation. Runt bordet sitter alla som avvaktande skallerormar, ständigt redo att hugga på någon, men ännu mer rädda att få saker på sitt eget bord. Saker som gör att man faktiskt måste utföra något.

I merparten av alla möten finns inte heller kunden med. Jag menar inte fysiskt utan i de flesta diskussioner. Intressant är att ställa sig frågan om det är viktigt för kunden eller vad skulle våra kunder tycka om det här beslutet. Är du riktigt modig så tar du bort alla stolar i mötesrummet och kör alla möten stående. Då skall du se att alla självtillräckliga kak- och bullätare vill få slut på mötet så fort som möjligt.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.