Ge kvinnor ”rätt” upplevelse

Har vid flera tillfällen läst om hur svårt män har att skapa en bra customer experience, bra tjänster och bra produkter utifrån kvinnors perspektiv. Eftersom kvinnor representerar en gigantisk, global tillväxtmarknad är det tjänstefel med en allt för mansdominerad arbetsplats. Jag läser mycket managementlitteratur och i nästan alla böcker skrivs det om saker som är självklara för många kvinnor, men främmande för rätt många män. Visst, jag förenklar, men åtminstone de kvinnor jag arbetat med har alla varit mer lyssnande, mer relationsbyggande, mer prestigelösa än sina manliga dito. Lite mer på ämnet i ”Ska vi gå hem och ha sex

Absolut inget nytt men vi har så mycket att vinna på att ha en organisation med blandade individer. Men för att lyckas så tror jag att vi måste bryta en del mönster. Det hjälper alltså inte att bara asttälla kvinnor. Vi har ganska djupt rotade manliga strukturer, och med dom bibehållna löser vi ju faktiskt inte problemet med att designa produkter, tjänster eller upplevelser ur ett kvinnligt perspektiv. Är du därför smart som företagsledare jobbar du hårt för att bryta mönster och ännu hårdare för att öka andelen kvinnor på en mansdominerad arbetsplats. För gör ni det kommer ni ha träffsäkrare marknadskommunikation, bättre anpassade produkter och tjänster samt kanske kvinnlig customer experience! “Nu slår han in svängdörrar som vanligt” tänker du, men varför ser det då ut som det gör?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.