Jag är mer orolig för snoppen än snippan!

Pia Plopp ger patriarkatet en rejäl skavning i hennes krönika Snopp vs snippa i CS. Bara det faktum att stavningskontrollen undrar vad snippa är ger väl hennes text viss legitimitet. Jag har själv skrivit om kvinnor i näringslivet och har full förståelse för hennes reaktion.

MEN jag måste säga att den typen av mansbeskrivning känns oerhört främmande för mig och jag skulle vilja tro merparten av andra män. Det må så vara att vi inte lyckats tvätta bort alla delar i det outtalade maktspelet, men jag känner INGEN man med så sunkiga värderingar! Att vi inte lyckats jämna ut löneskillnader för lika arbete är bedrövligt, men jag hoppas och tror att vi är nära.

Vad jag också ser är stor grupp kvinnor som odlar en mentalitet som männen föraktats så mycket för. Pia Plopp skriver att ”världen tyvärr styrs av dumma gubbar”. Hade en man kommit undan med att skriva att ”världen är full av gnälliga kärringar”? Varje verkstad har fått ta ner sina Pirelli kalendrar med nakna tjejer, emedan kontoren nu är fulla av både brandmans- och bondekalendrar. Vi ser medelålders kvinnor i tv tala om fördelen med att skaffa en yngre, fräsch, viril man istället för sin trötta make. Säkert sant, men hade en man kommit undan med samma retorik i public service? Jag känner många duktiga kvinnor som vårdar sin genusintegritet, men som utan omsvep kan utnyttja könsskillnaderna genom att spela ”kvinnligt dumma” när man behöver fylla bromsvätska på macken.

Så även om Pia Plopp upplever att hon möter Neandertalsmän så är arten snart utdöd. Saknad av ingen. Den stora faran ser jag dock i alla de unga män som inte är anpassade för ett modernt samhälle. Män som stannar på utdöda orter i hopp om att hitta jobb. Män som går ur skolan utan fullständiga betyg. Detta samtidigt som unga kvinnor utbildar sig, flyttar och är allmänt mer anpassade till den kommunikativa tid vi lever i. Exempelvis läkaryrket är snart ett kvinnoyrke, emedan män fastnar lågavlönade servicejobb om överhuvudtaget något jobb alls. Denna grupp av unga män, utan pengar, utan utbildning, utan framtid blir en utmaning för kriminalvården, socialtjänsten de närmsta 10 åren.

Att Pia Plopp är förbannad förstår jag, men jag ville bara skänka lite nyans om att snopparna kanske inte har så ljus framtid.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

6 thoughts on “Jag är mer orolig för snoppen än snippan!

  1. Vi har faktiskt redan lika lön för lika arbete. Det är bara det att kvinnor inte har samma arbeten som män. Läs mer här.

    I en stor studie av Jämo där man granskade oförklarade löneskillnader mellan könen, så visade det sig att endast 1,3 procent av kvinnorna hade en oförklarad löneskillnad. Det innebär att 98,7 procent av alla kvinnor hade rätt lön, medan resterande del möjligen hade en osaklig löneskillnad.

  2. Ofta blandas begreppen “lön” och “inkomst” friskt, utan koll på definitionerna.
    Män och kvinnor har lika lön för lika arbete. Men män jobbar mer än kvinnor och har därmed högre inkomst. Svårare än så är det inte.
    Vill kvinnor ha högre inkomst så får de jobba mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *