Ankdammen goes global!

Twitter, Linkedin, bloggar, seminarier är plattformar för alla oss estradörer att stå på och förmedla våra sanningar. Internet har haft en demokratiserande effekt. Alla har möjlighet att berätta sin version av sanningen. Visst är det bra! Auktoriteter skapas inom alla tänkbara områden.

Men jag läste i helgen att en tredjedel av befolkningen har svår ångest för att tala inför människor. Merparten bloggar fortfarande inte om sitt favoritområde och många av de som gör det skriver inte tillräckligt intressant för att få läsare. Vad händer med deras åsikt? Några av de mest intressanta personerna i min närhet säger inte saker i onödan. De lyssnar, och när det säger något är det värt mer en än tystnad! Vi lever i en tid där extrovert mod är ett måste och vi värderas många gånger utifrån det.

Inom ”mitt” område, customer experience, finns flera auktoriteter som förvisso är oerhört kompetenta, men serverar oemotsagda sanningar som sköljer över oss som en tsunami. Sanningar som gör att många av oss okritiskt springer åt ett och samma håll. Ankdammen goes global! Jag har, om inte surfat på vågen, åtminstone paddlat i strömmen av sociala media diskussioner som ibland fått oproportionerligt stort utrymme när man talar customer experience. Vi talar så mycket om individualism och en ”jag-centrerad” mentalitet, men vi blir tokängsliga om vi inte följer auktoriteterna och sedermera den stora massan.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Ankdammen goes global!

Leave a Reply

Your email address will not be published.