Rekommendationer för en marknadsavdelning i otakt med tiden!

Jag har sett många marknadsavdelningar i min konsultkarriär. De flesta med både imponerande kompetens och ambitioner. Men det är några saker som ständigt slår mig.

 1 Organisationen
Marknadsavdelningens samarbete med övriga avdelningar funkar inte alltid optimalt. I stora organisationer är marknadsavdelningen/marknadsavdelningarna skilda från de som arbetar med varumärke. Det tenderar att skapa en fragmenterad bild av företaget. Det finns också ibland en rivalitet mellan marknad och sälj som inte tjänar något större syfte. Marknadsavdelningarna kan ibland också ha en tendens att agera lite protektionistiskt i förhållande till övriga organisationen.

 2 Processerna
Många marknadsavdelningar lever också kvar i en kommunikationsmässigt pushbaserad mentalitet.  Man gör kampanjer direct marketing, annonser och förhoppningsvis får man något svar. Dagens marknadsföring är ju faktiskt smartare än så. Event-driven eller helt enkelt initierad av kunden. Det kräver ett större mått av organisatoriskt samarbete med exempelvis kundtjänst.

 3 IT
Den tekniska infrastrukturen är byggd enligt en offline modell, som stödjer just den pushbaserade marknadskommunikationen. Så hur mycket man än vill arbeta med real time marketing så medger inte det tekniska stödet detta. ÄNDÅ fortsätter IT-avdelningarna att bygga offlinverktyg för marknad. Alltså, IT bygger verktyg för transaktionsbaserad marknadskommunikation emedan marknad (förhoppningsvis) längtar efter interaktiva verktyg.

 Så några rekommendationer från min sida:

 1 Organisationen
Se över hur marknadsorganisationen interagerar med övriga företaget. Jobba för att undvika protektionism. Hitta samverkansmodeller och förståelse för varje avdelnings uppdrag

 2 Processerna
Fundera på huruvida ni är fast i en organisationsinitierad marknadskommunikation. Om så är fallet, fokusera på att få mer av en kunddriven marknadskommunikation.  Event-driven eller inbound-driven.

3 IT
Förklara för IT att offline verktyg inte längre fungerar. Stora batch-baserade datawarehouses gör det omöjligt att driva en kundorienterad marknadskommunikation.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.